Organisationsteori og analyse

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tager udgangspunkt i videregående organisationsteoriteori. Det giver den studerende viden, kompetencer og færdigheder indenfor forskellige teoretiske tilgange til organisation og analyse af organisation. Modulet understøtter steoretiske og praksisnære refleksioner over forskellige typer af problemstillinger inden for organisationsteori og analyse. Derfor fordres der i høj grad engageret sammenspil mellem undervisere og studerende.

Modulet er bygget op over otte temaer:

 1. Organisationsformer.
 2. Organisationskultur.
 3. Organisationsdesign.
 4. High Performance Work Systems.
 5. Magt og etik i organisationer.
 6. Hybrid- og netværksorganisering.
 7. Organisationsforandring.
 8. Kommunikation i organisationer.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • centrale teoretiske tilgange inden for klassiske og nyere organisationsteori.
 • relevante og centrale organisationsteoretiske tilgange til problemorienteret analyse af organisationer og kan udvælge disse.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • at udvælge relevante teorier i forhold til at forstå og analysere en praktisk problemstilling inden for organisatoriske problemstillinger og på baggrund heraf argumentere for forankrede løsningsforslag individuelt og i teams.
 • at kunne forholde sig kritisk og analytisk til organisatoriske problemstillinger.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • at forstå organisatoriske problemer, og hvordan organisatoriske teorier kan bidrage til at forstå disse.
 • at undersøge centrale problemstillinger i organisationer.
 • selvstændigt at kunne tilrettelægge, gennemføre og formidle analyser af organisationer på et videnskabeligt grundlag.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationsteori og analyse
Prøveform
Skriftlig
Individuel eksamen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational Theory and Analysis
ModulkodeKAORS20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet