Projektorienteret virksomhedsforløb

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Virksomhedssamarbejde er et erhvervsrelateret forløb, der strækker sig over hvad der svarer til minimum 420 timers fuldtidsarbejde, hvor den studerende bringer sin viden om kernfagligheden inden for organisation, strategi og ledelse i spil.

Virksomhedssamarbejdet munder ud i et skriftligt produkt, hvor den studerende ekspliciterer den viden, færdigheder og kompetencer, der gennem samarbejdet er tilegnet og kombinerer det med den nyeste viden indenfor det valgte emne via et grundigt litteraturstudie.

Gennem modulet arbejder den studerende med at identificere, undersøge, analysere samt reflektere over en selvvalgt problemstilling, der knytter sig tæt til kernefagligheden inden for organisation, strategi og ledelse og som den studerende finder relevant og interessant at udforske. Den studerende får tilknyttet en vejleder gennem modulet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan organisationer anvender teorier inden for kernefaglighederne organisation, ledelse og strategi i praksis.
  • praktiske problemstillinger inden for kernefaglighederne organisation, ledelse og strategi.
  • state-of-the-art forskning inden for den tematiske problemstilling.
  • hvordan projekter ledes fra idéfase til implementering af løsningsforslag.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at anvende relevant viden og færdigheder i praksis til at identificere og løse specifikke e opgaver inden for kernefaglighederne organisation, ledelse og strategi.
  • kritisk tænkning og refleksion over praksis for at forbinde teori og praksis inden for kernefaglighederne organisation, ledelse og strategi.
  • at udvælge og anvende relevante teorier til forståelse og analyse af problemer inden for kernefaglighederne organisation, ledelse og strategi.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at omsætte de praktiske erfaringer opnået under virksomhedssamarbejdet til læring og ny viden.
  • at kombinere teori og praksis til løsning af opgaver inden for kernefaglighederne organisation, ledelse og strategi .

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret virksomhedsforløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med maksimalt fire studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProjectbased Business Cooperation
ModulkodeKAORS202212
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet