Videregående strategi

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Strategi er et omfattende fænomen, og et centralt tema for alle organisationer, offentlige som private. Strategi handler om at analysere, formulere, træffe valg og implementere disse valg, som organisationen vælger at forfølge. Der findes ikke en entydig definition af strategi, og det vil her også være misvisende. Formålet med modulet er at præsentere den studerende for klassisk, moderne og nyere teoretiske perspektiver på strategi.

Organisationer oplever et stigende behov for at være i stand til at tilpasse og udvikle sig i overensstemmelse med omgivelsernes krav, som blandt andet er digitalisering og bæredygtighed. Offentlige organisationer har nogle tilsvarende udfordringer, men også nogle udfordringer som er unikke i deres kontekst.  At kunne forstå udfordringerne i at balancere produktivitet, tilpasse kundens behov, samt behovet for innovation og nytænkning er en essentiel opgave i det fremtidige strategi arbejde. En stor del af det strategiske arbejde handler om at træffe (strategiske) beslutninger, som gøres ud fra forskellige typer analyser, og i takt med at viden bliver mere og mere tilgængelig kræver det at organisationer har en øget bevidsthed om og brug af digitale værktøjer i den kvalitative og kvantitative data indsamling. Der arbejdes aktivt med online øvelser, simulation og gruppearbejde. Modulet adresserer strategi som et spørgsmål om hvordan man kan opnå konkurrencemæssige fordele ved at forstå de tematiske spændinger der er mellem forskellige strategiske opgaver.

Med udgangspunkt i klassisk, moderne og nyere teoretiske perspektiver på strategi bliver den studerende præsenteret for forskellige teoretiske tilgange til strategi, strategiske problemer, samt strategiværktøjer. Formålet med modulet er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer til at kunne analysere, formulere og implementere/eksekvere strategi.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teoretiske tilgange til videregående strategi.
  • centrale strategiske tilgange og kan identificere og reflektere over disse.
  • videregående strategi på et videnskabeligt grundlag og er i stand til at reflektere over dette.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at definere og forklare strategiske teorier, redskaber og metoder.
  • at forholde sig analytisk og kritisk til strategiske problemstillinger.
  • at opstille forståelser og løsningsmodeller inden for videregående strategi på baggrund af videnskabelig analyser.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at selvstændigt være i stand til at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger inden for videregående strategi.
  • at designe metodiske tilgange til undersøgelse af centrale problemstillinger inden for videregående strategi i takt med, at de udvikler og ændrer sig.
  • at præsentere og diskutere praksisorienterede og videnskabelige problemstillinger inden for videregående strategi med forskellige målgrupper.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Der udarbejdes en synopsis på fem sider omkring et strategisk tema, der kan være teoretisk eller empirisk. Eksamen starter med at synopsis præsenteres og diskuteres, hvorefter eksamen glider over i udprøvning af pensum .

Prøver

Prøvens navnVideregående strategi
Prøveform
Mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Strategy
ModulkodeKAORS20221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet