Musik og kultur

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus i kulturlivskundskab samt et kursus i musikantropologi og musiksociologi.

Der vejledes og undervises således i:

  • politik, ideologi og lovgivning der er medbestemmende for tidens musik- og kulturliv
  • organisationsformer og praksisser inden for musik- og kulturliv
  • musikantropologisk og musiksociologisk teori og metode

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • centrale lovgivningsmæssige og kulturpolitiske forhold og vilkår inden for samtidens musik- og kulturliv
  • centrale teorier og metoder indenfor musiksociologi og musikantropologi

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere og vurdere individuel såvel som kollektiv respons på musikalske og auditive stimuli
  • at afklare og vælge nonverbale kommunikationsstrategier i forbindelse med fx formidling, events og design.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at forholde sig til teoretiske såvel som konkrete forhold vedrørende musik og musikalitet
  • at analysere og vurdere nonverbal kommunikation med særligt henblik på musikalske implikationer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og kultur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelsen for modulet.
Fremstillingen må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Culture
ModulkodeKAMUS20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet