Design af læring og forandringsprocesser

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Inden for temarammen ”Design af lærings- og forandringsprocesser” gives en grundlæggende introduktion til teoretiske og metodiske tilgange til design af lærings- og forandringsprocesser i organisationer og uddannelsesinstitutioner, herunder metodologiske implikationer i relation til forskellige typer interventioner. Modulet understøtter udviklingen af et konkret lærings- og forandringsdesign inden for det faglige område for det valgte 10-ECTS valgmodul på 8.semester.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • problemtyper relateret til semestrets temaramme ”Design af læring og forandringsprocesser”
 • design som forandringsstrategi
 • designteori, metoder og forståelse af design for læring og forandringsprocesser

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at udvikle og præcisere en problemformulering i samspil med et af semestrets valgfag
 • at arbejde problemorienteret med design af lærings- og forandringsprocesser, herunder analysere og vurdere det videnskabelige og metodiske grundlag for designudvikling
 • at skabe og understøtte dialoger internt i en projektgruppe og i relation til interessenter samt håndtere beslutningsprocesser
 • at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til forskellige designforståelser, herunder deltagerinddragelse i et lærings- og forandringsperspektiv
 • at anvende fysiske og digitale projektredskaber i arbejdet med designudvikling
   

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at foretage problemidentifikation, -afgrænsning og -analyse i relation til semestrets temaramme, ”Design af læring og forandringsprocesser”
 • at gennemføre problembaserede projekter med henblik på design af lærings- og forandringsprocesser i institutionelle og organisatoriske sammenhænge
 • at kunne afprøve og evaluere læringsdesigns på et videnskabeligt og teoretisk grundlag, herunder reflektere over designets pædagogiske og didaktiske videreudvikling på baggrund af evalueringen.

.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af læring og forandringsprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet ”Design af læring og forandringsprocesser” afsluttes med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Prøven omfatter samtidig det valgte 10-ECTS valgmodul på semestret. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en af gruppen udarbejdet projektrapport. Projektet skal omhandle et design af et læringsbaseret forandringsforløb og skrives med udgangspunkt i og reference til det valgte valgmoduls faglige indhold.

Projektrapporten skal være på mindst 30 og højst 50 sider.

Gruppestørrelse 4-6 studerende

Prøvetid: jfr. studieordnigesns § 17.2 stk. 4.

Projektrapporten og den mundtlige eksamination skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of learning and innovative change
ModulkodeKALFPA20204
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet