Pædagogik og pædagogisk innovation (valgmodul)

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indenfor temarammen om design bygges der videre på viden, færdigheder og kompetencer på uddannelsens tidligere moduler, og der undervises i pædagogisk teori og didaktik, pædagogisk innovation samt forståelser af innovations- og forandringsprocesser.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om

 • teorier om pædagogik og didaktik med særligt henblik på undervisning, læring og innovation i uddannelseskontekster
 • Teorier om kreativitet og innovationsbegreber med betydning for analyse af læring og forandringsprocesser, metoder til udforskning og design af innovative læreprocesser i uddannelseskontekster og disse metoders videnskabsteoretiske forudsætninger
 • teorier og metoder til evaluering og konsekvensvurdering af design af læreprocesser i uddannelseskontekster

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i

 • at kunne foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området pædagogik og pædagogisk innovation
 • at eksperimentere med metoder og redskaber i design af innovative læreprocesser
 • at understøtte innovative læreprocesser på et teoretisk begrundet pædagogisk og didaktisk med forståelse af specifikke grupper, og deres viden og ekspertise
 • at identificere relevante problemstillinger, som kan gøres til genstand for undersøgelse på baggrund af faglig refleksion og indsigt i videnskabelige tilgange
 • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og andre målgrupper.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til

 • at igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for området pædagogik og pædagogisk innovation
 • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder
 • at undervise og vejlede i pædagogik og didaktik
 • på videnskabeligt niveau at kunne evaluere og reflektere over virkningerne af didaktisk design og læreprocesser i uddannelseskontekster

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPædagogik og pædagogisk innovation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Pædagogik og pædagogisk innovation (Pedagogy and Pedagogical Innovation). Prøven tager udgangspunkt i en projektrapport samt en artikel efter videnskabelige standarder, der formidler projektets vidensproduktion eller behandler en tilstødende relevant problemstilling, som ikke er behandlet i projektet. Ved gruppesamarbejde indgår artiklen i gruppens fælles ansvar. Projektet skal omhandle design af et læringsbaseret forandringsforløb og skrives med udgangspunkt i valgmodulets faglige indhold.

Sidetal: Opgaven skal være på mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende og højst 30 sider ved individuelt udarbejdede rapporter. Hertil kommer en artikel efter videnskabelige standarder på mindst 5 og højst 7 sider, som ikke medtælles i førnævnte sidetal.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPedagogy and Pedagogical Innovation
ModulkodeKALFP20193
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet