Kommunikation og formidling i et æstetiseret samfund

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Hvad er vilkårene for kommunikations- og formidlingsarbejde i et samfund præget af en stigende, gennemgribende æstetisering? Denne æstetisering kommer blandt andet til udtryk i selviscenesættelse på sociale medier, selvrealiseringsidealer og -strategier, betoningen af det sanselige, følelsesmæssige og autentiske i argumentationer og præsentationer, dyrkelsen af kreativitet som kilde til individets, virksomhedens og nationens udvikling samt mange andre samfundstrends. Kurset giver en teoretisk og historisk forståelse af æstetisering som samfundsfænomen og vil indføre den studerende i, hvordan der i kommunikations- og formidlingssammenhæng kan arbejdes praktisk med æstetisering. Det vil ske ud fra casestudier fra branding, sociale medier og museums- og andet kulturformidling. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • teorier om æstetetik og æstetisering i et kommunikations- og samfundsfagligt perspektiv baseret på højeste internationale forskning inden for fagområdet

  • mentalitetshistoriske forandringer i den moderne tidsalder af relevans for samfundets æstetisering 

  • forskellige typer kommunikations- og formidlingsprodukter der bygger på æstetetik og æstetiseringsprocesser 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at mestre videnskabelige metoder og redskaber til analyse og konstruktion af æstetiserede kommunikationsprodukter   

  • at kunne forholde sig kritisk-refleksiv til kommunikationsprodukter og den samfundsmæssige kontekst, hvori disse fungerer  

  • at kunne vurdere og vælge mellem fagets videnskabelige teorier, metoder og redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for kommunikation og formidling 

  • at kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af kommunikations- og formidlingsfaglige problemstillinger 

  • selvstændigt at kunne reflektere over forekomsten og produktionen af æstetiserede kommunikationsprodukter i et samfundsmæssigt perspektiv 

  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikation og formidling i et æstetiseret samfund
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Valgfagsbeskrivelser opdateres løbende på studiets hjemmeside: https://www.kdm.aau.dk/studiehaandbog/uddannelsen/kandidat/valgfag/

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication and Dissemination in an Aesthetized Society
ModulkodeKAKDMVM2036
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA valgfag 2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet