Projektorienteret studieforløb

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

1. og 2. semester på kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi (innovation og videnøkonomi).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er, at den studerende kan omsætte indlæringen fra 1. og 2. semester i et
virksomhedsprojekt som en forløber for kandidatafhandlingen i det efterfølgende semester, men virksomhedstilknytning er ingen forudsætning. 

Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis i virksomheder og organisationer. Et projektorienteret studieforløb finder sted ved danske eller udenlandske virksomheder, danske institutioner og myndigheder i Danmark eller i udlandet eller udenlandske og internationale organisationer. Studieforløbet skal have et uddannelsessigte, og de arbejdsopgaver, der indgår, skal være af akademisk karakter.

Et projektorienteret studieforløb afsluttes med udarbejdelse af en erfaringsrapport og en projektrapport. Projektrapporten tager udgangspunkt i de konkrete opgaver inden for innovation og videnøkonomi, som den studerende har været med til at løse i virksomheden eller organisationen. Projektrapporten, der danner udgangspunkt for eksamen, skal dokumentere de teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag opgavernes løsning samt vurdering og valg mellem alternative løsninger.

Læringsmål

Viden

 • Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet og med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester.
 • Reflektere over problemstillinger inden for innovation og videnøkonomi på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

 • Anvende teorier inden for innovation og videnøkonomi på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
 • Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
 • Formidle forskningsbaseret viden.
 • Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister.

Kompetencer

 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for innovation og videnøkonomi .
 • Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.
 • Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt 
 • ansvar.
 • Argumentere på et videnskabeligt grundlag.
 • Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende i samarbejde med en udpeget vejleder, som godkender den endelige problemformulering.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProject-based intership
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-based intership
ModulkodeKAINV201740
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet