Forståelsesrammer for interaktive digitale medier

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver den studerende en generel indføring i forståelsesrammer for interaktive digitale medier, herunder indføring i narratologi, æstetik og retorik i interaktive digitale mediesammenhænge samt digitale, interaktive genreformater og virkemidler. Endvidere opøver modulet færdigheder i og kompetencer til at kunne vurdere, vælge og anvende videnskabelige teorier og metoder inden for interaktive digitale medier samt at kunne identificere og analysere problemstillinger inden for interaktive digitale mediers brug og betydning.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • forståelsesrammer for interaktive digitale medier  

  • narratologi, æstetik og retorik i interaktive digitale sammenhænge  

  • digitale interaktive genreformater og virkemidler  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne vurdere og vælge blandt interaktive, digitale mediers videnskabelige teorier og metoder   

  • selvstændigt at kunne mestre identifikation og analyse af digitale, interaktive mediefænomener og deres brug og betydning   

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne tage interaktive, digitale mediers teorier og metoder i anvendelse i forhold til mediernes brug og betydning  

  • at kunne formidle analyse og vurdering af interaktive, digitale mediefænomener  

  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling med basis i en forståelse af interaktive digitale mediers teorier og metoder  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForståelsesrammer for interaktive digitale medier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende besvarer det eller de stillede spørgsmål på baggrund af et til opgaven anført pensum

Opgavebesvarelsen udarbejdes individuelt.  

Sideantal: Opgavebesvarelsen skal være på mindst 12 og højest 15 sider. 

Opgaven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDi Frameworks for Understanding Interactive Digital Media
ModulkodeKAIDM20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet