semesterprojekt

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er anbefalet at studerende, der påbegynder modulet, har bestået 1. og 2. semester på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modul 10b er at udvide den studerendes kompetence inden for et eller flere af uddannelsens kerneområder. Semesterprojektet forventes gennemført i tæt samarbejde med et relevant forskningsmiljø. Emnet for semesterprojektet vælges af den studerende og godkendes af linjekoordinatoren.

Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis i virksomheder og organisationer, men også at arbejdere mere teoretisk/metodisk med en problemstilling. Et semesterprojekt er forankret i et relevant forskningsmiljø. Omfang i ECTS: Fremgår af skemaet ovenfor

Læringsmål

Viden

Modulet vil sætte den studerende i stand til at

 • Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet og med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester.
 • Reflektere over problemstillinger inden for innovation og entrepreneurship på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

Modulet vil sætte den studerende i stand til at

 • Anvende teorier inden for innovation og entrepreneurship på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
 • Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
 • Formidle forskningsbaseret viden.
 • Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister.

Kompetencer

Modulet vil sætte den studerende i stand til at

 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for innovation og entrepreneurship.
 • Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.
 • Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • Argumentere på et videnskabeligt grundlag.
 • Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende. Problemformuleringen bør dog godkendes af vejleder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemester project
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester project
ModulkodeKAEØK201741
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet