Projekt i informationsforvaltning

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan gennemføre et projekt i informationsforvaltning.

Indhold - Kulturhistoriske formidlingspraksisser

Den studerende skal i projektet afsøge potentialer i digitalisering og digital formidling (web, sociale medier, apps) af den arkivalske kulturarv. Der udarbejdes forslag til formidling af udvalgte dele af et arkivs samling og/eller en kommunikationsstrategi sammen med analoge medier. Forslag skal begrundes i teoretiske refleksioner og eventuelle erfaringer fra praksis. Der lægges vægt på at den studerende kan diskutere eksempler på kulturhistoriske formidlingspraksisser. Projektets genstandsfelt må ikke være sammenfaldende med eksamensopgaven i Modul E.

Læringsmål

Viden

  • Demonstrere viden om kulturhistorisk formidlingspraksis,
  • analysere potentialer i digitalisering og digital formidling samt anvendelse af den arkivalske kulturarv

Færdigheder

  • Diskutere formidlingspraksis i forhold til målsætninger og strategiske overvejelser i organisationen

Kompetencer

  • Udarbejde teoretisk og metodisk begrundet forslag til nye formidlingsformer eller kommunikationsstrategier
  • Igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme

Undervisningsform

Projektskrivning under vejledning. Arbejdet med projektet præsenteres og diskuteres på workshops/statusseminarer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i informationsforvaltning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation.
Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Ved artikler udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 30 minutter + 10 minutter for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Information Management
ModulkodeKAAHL2020101
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum udgøres af den litteratur, den studerende anvender i projektet (ca. 1.000 sider).