Familieret og arveret

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal identificere, analysere, vurdere og velformuleret konkludere på familie- og arveretlige problematikker i konkrete cases ved anvendelse af korrekt familie- og arveretlig terminologi.

Centrale emner i faget er:

De familieretlige grundbegreber og retslig regulering ved ægteskabets indgåelse og opløsning, retsforholdet og aftaler mellem ægtefæller og ugifte samlevende, formueordninger og bodeling ved skilsmisse, børns retsstilling når forældre er i en retlig tvist samt pensionsrettigheders behandling ved skilsmisse og død. De arveretlige grundbegreber og den retlige regulering af tvangsarv, den legale arveret, testationsmuligheder, uskiftet bo, arvehenstand samt livs- og dødsgaver.

Læringsmål

Viden

 • Familie- og arveretlige grundbegreber
 • Reglerne om ægteskabets indgåelse og ophør
 • Retsforholdet mellem ægtefæller
 • Kendskab til de familieformueretlige virkninger af ægteskabet
 • Aftaler mellem ægtefæller
 • Formueordninger og bodelingen mellem ægtefæller
 • Retsforholdet mellem ugifte samlevende
 • Forsikringer og pensionsrettigheders behandling ved skilsmisse og død
 • Retsforholdet mellem forældre og børn
 • Tvangsarv og den legale arveret
 • Testamentstyper og testationskompetencen
 • Uskiftet bo og arvehenstand
 • Livs- og dødsgaver

Færdigheder

 • Redegøre for indholdet af familie- og arveretlige regler
 • Kunne identificere og kvalificere retlige problemstillinger inden for familie- og arveretten i et konkret sagsforløb
 • Udvælge og anvende familie- og arveretlige regler på et konkret sagsforløb og fremkomme med begrundede retlige løsninger på de rejste problemstillinger
 • Formulere sig klart og velstruktureret om familie- og arveretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi

Kompetencer

 • Kunne overføre familie- og arveretlig teori og metoder på en given problemstilling
 • Kunne kortlægge, analysere og vurdere lovgivning, retskilder og retslitteratur og fremkomme med begrundede løsninger på retlige problemstillinger
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenterinstruktion

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFamilieret og arveret
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFamily Law and Law of Succession
ModulkodeKA-EJ-20-S41
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Nørgaard, Irene, Caroline Adolphsen og Eva Naur, Familieret, Jurist- og Økonomforbundets forlag, seneste udgave
 • Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Arveretten, Ex Tuto publishing, seneste udgave