Projektorienteret virksomhedsforløb

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Virksomhedssamarbejde er et erhvervsrelateret forløb, der strækker sig over hvad der svarer til minimum 360 timers fuldtidsarbejde, hvor den studerende bringer sin viden om kernfagligheden inden for økonomistyring i spil.

Virksomhedssamarbejdet munder ud i et skriftligt produkt, hvor den studerende ekspliciterer den viden, færdigheder og kompetencer, der gennem samarbejdet er tilegnet.

Gennem modulet arbejder den studerende med at identificere, undersøge, analysere samt reflektere over en selvvalgt problemstilling, der knytter sig tæt til kernefagligheden inden for økonomistyring og som den studerende finder relevant og interessant at udforske. Den studerende får tilknyttet en vejleder gennem modulet.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • hvordan organisationer i praksis anvender de principper som den studerende har tillært sig gennem kandidatstudiet.
  • praktisk indsigt i den tillærte viden fra kandidatstudiet.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at anvende relevante og centrale teorier og metoder til at behandle den valgte problemstilling og dertil relateret opgaver.
  • kritisk tænkning og refleksion i forhold til at sammenkæde teori tillært på kandidatstudiet og praksis, samt hvordan den tillærte viden kan udføres i praksis.
  • at udvælge og anvende relevante teorier til at forstå og analysere specifikke problemstillinger, der relaterer sig til kandidatstudiet.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • at forene teori, metode og praksis ved at inddrage centrale interessenter fra ekstern part i relation til den valgte problemstilling.
  • at kombinere teori og praksis for at løse problemstillinger, der relaterer sig til kandidatstudiet.
  • at argumentere skriftligt og mundtligt på et videnskabeligt grundlag overfor forskellige målgrupper.

Undervisningsform

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret virksomhedsforløb
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen med maksimalt fire studerende i hver gruppe. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProjectbased Business Cooperation
ModulkodeKAØKS202217
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet