Budgetlægningsdesign og målstyring

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet vil via en række e-læringsaktiviteter fokusere på problemstillinger inden for videregående budgetlægningsdesign og målstyring, herunder at den studerende kan anvende forskellige teoretiske perspektiver til at analysere konkrete budgetterings- og målstyrings problemstillinger.

Modulet vil ligeledes fokusere på budgetterings- og målstyrings problemstillinger ud fra en teknisk synsvinkel samt have fokus på, at den studerende kan relatere teorien til den praktiske virkelighed i en organisation.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • forskellige teoretiske perspektiver til at analysere konkrete budgetterings- og målstyringsrelaterede problemstillinger.
  • og kan identificere og reflektere over centrale metodiske tilgange inden for budgetlægningsdesign og målstyring. 
  • og kan eksemplificere og forklare centrale aspekter relateret til koblingen mellem budgetlægningsdesign og målstyring.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende eftet modulet har færdigheder i:

  • at forstå og forklare centrale teoretiske aspekter knyttet til budgetlægningsdesign og målstyring.
  • at udvælge relevante og centrale metoder til at undersøge problemstillinger knyttet design af budgettet og mål såvel teoretisk og praktisk.
  • at opstille forståelser og løsningsmodeller inden for budgetlægningsdesign og i målstyringstyring på baggrund af analyser af budgetteringssystemer og målstyringsytemer.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at applicere relevant viden og færdigheder inden for budgetlægningsdesign og målstyring at generalisere, abstrahere og opbygge forståelse af centrale styringsproblematikker.
  • at designe metodiske tilgange til undersøgelse af og opstilling af løsningforslag til håndtering af centrale problemstillinger inden for budgetlægningsdesign og målstyring.
  • selvstændigt at påtage sig et professionelt ansvar for at lede mennesker og styre processer relateret til budgetlægningsdesign og målstyring.

Undervisningsform

Undervisningen på modulet foregår digitalt.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBudgetlægningsdesign og målstyring
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel eksamen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBudgeting Design and Target Mangement
ModulkodeKAØKS202211
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet