Kandidatspeciale

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Den studerende skal have bestået alle forudgående moduler.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at give den studerende mulighed for at videreudvikle indsigten i økonomisk teori og metode gennem en dyberegående behandling af en selvvalgt og veldefineret problemstilling.

 

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • videnskabelige problemstillinger inden for det samfundsøkonomiske felt.
  • samfundsøkonomiske problemstillinger og kan reflektere over disse på et videnskabeligt grundlag.
  • i de for problemstillingen relevante økonomiske teorier.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at udvælge relevant teori, metode og data, og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
  • at anvende økonomisk teori, metode og redskaber på konkrete problemstillinger fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
  • at udarbejde en skriftlig og mundlig fremstilling af projektets problemstilling, metode, analyse og konklusioner i et videnskabeligt, klart og korrekt sprog.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
  • at indgå i et professionelt samarbejde med eksterne parter, herunder vejleder i relation til en relevant samfundsøkonomisk problemstilling og på den baggrund skabe rum for, at nye perspektiver kvalificerer de fremkomne løsningsforslag.
  • at tage ansvar for egen læring og faglig udvikling inden for samfundsøkonomiske problemstillinger både individuelt og eventuelt også i gruppesammenhæng og argumentere samt diskutere på et videnskabeligt grundlag.

Undervisningsform

For information se §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Gruppeeksamen med makismalt fire studerende i hver gruppe og mulighed for individuel eksamination. Den studerende kan også vælge at skrive projektet alene.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKAØKO202217
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet