Projekt i relation til modul 17A a new venture creation/corporate entrepreneurship-

2022/2023

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Den studerende skal være tilmeldt modul 17A

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet skal omhandle processen omkring new venture creation (enten som new venture eller corporate venturing i eksisterende organisationer) og empiriske/teoretiske problemer forbundet hermed.

Læringsmål

Viden

- verificere en forretningsidé eller et problem og validere kundebehov/-problemstillinger

- vurdere potentielle markedsmuligheder og validere antagelser om målgruppen

- forstå nogle af de centrale drivkræfter, der påvirker den vellykkede proces omkring det at skabe og lede et nyt foretagende (som en særskilt enhed eller i en eksisterende organisation)

- identificere metoder til at tilegne sig de nødvendige ressourcer til at igangsæt-te et nyt foretagende

- forstå vigtigheden af forretningsmodeller og kundeudvikling i processen omkring opstart og eksekvering af et nyt foretagende

Færdigheder

- generere nye forretningsidéer og validere disse

- kritisk vurdere nye forretningsidéer på baggrund af evidens fra markedet

- vurdere hvilke ressourcer, der er nødvendige for at forfølge en mulighed

- lave en prototype af et minimalt levedygtigt produkt

- forstå forskellige former for forretningsmodeller og innovationsveje for forretningsmodeller i en entreprenøriel proces

- forstå hvilke færdigheder og ressourcer, der er nødvendige for at skabe en entreprenant organisation

Kompetencer

- spotte og skabe forretningsmuligheder

- sammensætte eget team

- tilegne sig de nødvendige ressourcer for at forfølge den identificerede forretningsmulighed

- udarbejde forretningsmodeller, der matcher den identificerede forretnings-mulighed og evidens fra markedet (og den eksisterende virksomhed)

- vurdere forskellige former for forretningsmodeller og innovationsprocesser

- pitche forretningsmodellen for et nyt foretagende, den bagvedliggende valideringsproces og den faglige relevans

Undervisningsform

Selvstændigt projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i relation til modul 17A a new venture creation/corporate entrepreneurship-
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNew Venture Creation/Corporate entrepreneurship incl. Project
ModulkodeKAØKO201639
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet