Økonomistyring i den offtentlige sektor

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales at den studerende har bestået økonomistyring på bachelor niveau.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet behandler centrale emner som udviklingstendenser og perspektiver for ledelse og styring i den offentlige sektor, styringsparadigmer i den offentlige sektor.

Endvidere beskæftiger modulet sig med styring af ressourceanvendelse og effektivitet, samt performance management, herunder mål- og resultatstyring og implementeringen af styringsmodeller i offentligt regi.

Læringsmål

Viden

-har kendskab til evalueringer og styring af evalueringer.

-har kendskab til brugerindflydelse og konsekvenserne af dette for styringen

-har viden om kontraktstyring og bestiller-udfører modeller

Færdigheder

-kan gennemskue relevansen af at indføre målstyring i organisationen

-kan applicere best practice benchmarking i en offentlig organisation

-kan udvælge de meste relevante modeller i forhold til den problemstilling den enkelte offentlige organisation står over for

-kan analysere sig frem til baggrunden for en offentlig organisations styringsmæssige problemer

-er i stand til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar med henblik på opkvalificeringen af controllere og ledere i den offentlige sektor

Kompetencer

-kan redegøre for problematikkerne omkring styring i administrative fællesskaber

-kan forklare hvordan lean accounting kan tilrettes til den offentlige sektor

Undervisningsform

Modulet er baseret på forelæsninger, og der anvendes summemøder, gruppediskussioner og plenumdiskussioner i undervisningen.

Der må også påregnes oplæg i plenum, ligesom der forudsættes aktiv deltagelse i løsningen af semestrets undervisningscases.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnØkonomistyring i den offtenlige sektor
Prøveform
Mundtlig
Individuel mundtlig eksamen. Varighed: 20 min.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagerial accounting in the public sector
ModulkodeKAØKO201637
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet