3. semesters projekt eller et virksomhedssamarbejde

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er anbefalet at studerende, der påbegynder modulet, har bestået 1. og 2. semester på cand.merc. linjen i økonomisyring.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

-har viden om videnskabelige problemstillinger inden for feltet og kan med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester behandle disse

-kan reflektere over økonomistyringsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

-kan applicere økonomistyringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt

- kan udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller

-evner at analysere problemstillinger for virksomhedens økonomistyring og ledelse

-kan formidle forskningsbaseret viden

-er i stand til at diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

-kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller

-kan planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for økonomistyring

-er i stand til at foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng

-kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

-kan argumentere på et videnskabeligt grundlag

-selvstændigt kan tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning foretages selvstændigt af den studerende. Problemformulering bør dog godkendes af vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navn3. semesters projekt eller et virksomhedssamarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titel3rd-semester project or company collaboration
ModulkodeKAØKO201632
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet