Danske Naturtyper – evaluering og forvaltning

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne

  • Redegøre for terrestriske danske naturtyper, herunder karakteristiske plantearter, økofysiologi, status og trusler

Færdigheder

  • nøgle danske naturtyper
  • udarbejde naturtilstandsvurderinger
  • udføre vegetative planteartsbestemmelse

Undervisningsform

Forelæsninger

Øvelser

Gruppebaserede projektopgaver

Artikelfremlæggelser

Fremlæggelse af projektopgaver

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDanske Naturtyper – evaluering og forvaltning
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
I forbindelse med reeksamener vil eksamensformen være skriftlig rapport.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kendskabet til de forskellige naturtyper, der findes, er essentielt for biologen, miljøingenøren og geografen der arbejder i det danske landskab med natur- eller ressourceforvaltning. Viden om de vigtigste planteindikatorarter er et vigtigt redskab og det at bestemme/nøgle naturtyper via plantearter og vurdere kvaliteten af naturtypen er essentielt på kurset. Koblingen mellem naturtyper og de vigtigste EU direktiver på naturområdet samt Naturlovgivning giver den studerende mulighed for at inddrage viden fra kurset i et forvaltningsorienteret projekt.

Det antages, at den studerende allerede har eller via selvstudier vil opnå viden om flg. emner (evt. gennem andre kursusmoduler)

  • Naturtyper med vandløb eller sø, de karakteristiske arter af vandplanter i vandløb og søer og deres relationer til (a)biotiske faktorer (limnologi)
  • Hydrologi i jord, sø og vandløb (limnologi)
  • EU-direktiver
  • Basis-botanik og forståelse af terrestriske planters tilpasninger til miljøet (botanik og plantefysiologi)
  • Marine naturtyper (marinbiologi)

Fakta om modulet

Engelsk titelDanish Biotopes – evaluation and management
ModulkodeK-BIO-K2-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet