Vandforsyning

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektet bygger videre på viden opnået i Byens forurening 2 samt Eksperimentel miljøteknologi eller tilsvarende sikkerhedskursus. Projektet bygger desuden videre på viden opnået i Almen kemi, Mikrobiologi, Hydrologi (sideløbende), Vandbehandling og distribution (sideløbende).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet kan gennemføres i relation til en offentlig eller privat vandforsyning. I projektet arbejdes der med problemstillinger knyttet til indvinding, behandling af råvand og/eller distribution af drikkevand. Projektarbejdets resultater og teoretiske grundlag dokumenteres gennem en projektrapport.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet

  • Skal kunne beskrive vandets kredsløb i naturen herunder grundlæggende processer, der er relevante for dannelse af overfladevand og grundvand
  • Skal kunne beskrive grundlæggende sammenhænge mellem geologi, grundvandskemi og råvandskvalitet
  • Skal kunne beskrive principperne bag indvinding af vand til drikkevandformål 
  • Skal kunne redegøre for fysiske, kemiske, og biologiske  faktorer i forbindelse med vandbehandling
  • Skal kunne beskrive grundlæggende principper bag opbygning,  styring og modellering af vandværker og ledningsnet
  • Skal kunne redegøre for sundhedsmæssige og tekniske aspekter i forbindelse med produktion, distribution og anvendelse af drikkevand

Færdigheder

  • Skal kunne gennemføre et selvstændigt eksperimentelt eller teoretisk projekt med udgangspunkt i problemstillinger indenfor vandindvinding, vandbehandling eller distribution af drikkevand
  • Skal kunne formidle projektets teoretiske grundlag og resultater skriftlig og mundtligt

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere miljømæssige og tekniske problemstillinger i forbindelse med vandindvinding, vandbehandling og distribution af drikkevand

Undervisningsform

  • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

450 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVandforsyning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWater Supply
ModulkodeK-BIO-B5-46
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Kemi, Miljø og Bioteknologi
InstitutInstitut for Kemi og Biovidenskab
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet