Optimeringsmetoder

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • kender til forskellige klasser af optimeringsproblemer
 • kender til objektfunktioner med og ude sidebetingelser, global/local minima, konvekse/ikke-konvekse funktioner og mængder
 • kender til dimensionalitetsbegrebet (eng. consequences of dimensionality) 
 • kender til gradient og optimal gradient metoder
 • kender til Newton- og indrepunkts metoder
 • kender til såkaldte sine search methoder and stop kriterier
 • kendskab til numeriske optimeringssoftware til ikke-lineær optimering
 • kendskab til metoder til løsning af kombinatoriske

Færdigheder

 • skal kunne identificere klasser optimeringsproblemer
 • skal kunne anvende optimeringsmetoder til at designe og implementere algoritmer til brug for kontinuert og diskret optimering
 • skal kunne evaluere og vurdere performance af optimeringsalgoritmer
 • skal kunne omskrive optimeringsproblemer til standard form og anvende moderne optimeringssoftware
 • skal kunne forstå og evaluere de numeriske aspekter af optimeringsalgoritmer 

Kompetencer

 • skal kunne formulere optimeringsproblemer som de forekommer inden for tekniske problemstillinger
 • skal kunne anvende optimeringsteknikker inden for teknologi

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOptimeringsmetoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOptimization Methods
ModulkodeF-MTK-B5-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet