Anvendt lineær algebra indenfor teknologi

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • skal have kendskab til numeriske metoder og værktøjer, som bruges indenfor lineær algebra
  • skal have viden om opsamling og repræsentation af tekniske data
  • skal have viden om numeriske beregninger baseret på virkelige data
  • skal have kendskab til og overblik over emner og begreber inden for lineær algebra, som er relevante ved løsning og analyse af et udvalgt teknologisk problem

Færdigheder

  • skal kunne udføre en konkret analyse af et teknologisk problem vha. metoder fra lineær algebra 
  • skal kunne anvende numerisk software til at analysere en konkret teknologisk problemstilling
  • skal kunne kommunikere de relevante abstrakte matematiske teorier og deres anvendelse på teknologiske problemstillinger. Denne kommunikation skal både i skrift og tale kunne ske med korrekt anvendelse af matematiske begreber og symboler og stringente ræsonnementer

Kompetencer

  • skal ud fra givne forudsætninger kunne ræsonnere og argumentere med matematiske begreber indenfor lineær algebra 
  • skal udvikle og styrke sin evne til mundtligt og skriftligt at kunne give en korrekt og præcis fremstilling af matematik og relaterede ingeniørmæssige problemstillinger 

Undervisningsform

Projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt lineær algebra indenfor teknologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Linear Algebra for Technical Problems
ModulkodeF-MTK-B2-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet