Bachelorprojekt: Robotter i en teoretisk sammenhæng

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Et specifikt mere teoretisk problem inden for robotik vælges (f.eks. Vision, ruteplanlægning, menneske-robot interface).

Læringsmål

Viden

  • Et eller flere emner fra robotuddannelsen vælges til videre undersøgelse. Efter afslutningen af ​​modulet skal den studerende vise en dybere forståelse af de valgte emner

Færdigheder

  • Skal kunne erhverve ny dybtgående viden relateret til udvalgte emner med i robotik
  • Skal kunne præsentere erhvervet viden i ved hjælp af matematiske begreber, såvel som virtuelle såvel som fysiske prototyper
  • Skal kunne planlægge og gennemføre en undersøgelse på baggrund af et specifikt problem
  • Skal kunne anvende og vælge videnskabelige metoder og værktøjer til forskning inden for det valgte område af viden
  • Skal kunne kommunikere problemer, metoder og resultater inden for det videnskabelige område, skriftligt, mundtligt og ved hjælp forskellige digitale media  og diskutere faglige og videnskabelige problemer med fagfæller

Kompetencer

  • Skal kunne demonstrere videnskabelige færdigheder inden for robotteknologi og vise deres evne til at udføre videnskabeligt arbejde
  • Skal kunne tage ansvar for deres egen faglige udvikling
  • Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljø

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Robotter i en teoretisk sammenhæng
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Robots in a Theoretical Context
ModulkodeESNROBB6P8DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design