Robot dynamik

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, skal have viden om dynamik i robotmekanismerne. Den erhvervede viden er anvendelig til mekanisk design af robotter.

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne forklare grundlæggende begreber i robotmekanismer
  • Skal kunne forklare accelerationen af et stift legeme, herunder lineære og vinkel accelerationer
  • Skal kunne redegøre for massedistribution af stift legeme
  • Skal kunne redegøre for Newton og Eulers ligning
  • Skal være i stand til at forklare en Lagrangian formulering af manipulator dynamik

Færdigheder

  • Skal kunne formulere de dynamiske ligninger for robotmekanismer
  • Skal kunne simulere og analysere robot bevægelse
  • Skal kunne anvende modelleringsteknikker for bevægeapparatet på problemer inden for robotik

Kompetencer

  • Skal have et indgående kendskab til robotdynamik, som kan anvendes til design og styring af robotsystemer
  • Skal kunne analysere og vælge korrekte robotmekanismer til ønsket bevægelse

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRobot dynamik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRobot Dynamics
ModulkodeESNROBB3K5DK
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design