Robot dynamik, biomekanik og biologiske aktuatorer

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, skal have viden om dynamikken i menneskekroppen og robotmekanismerne. Den erhvervede viden skal være anvendelig til design af industriroboter samt service- og rehabiliteringsrobotter.

Læringsmål

Viden

 • Skal være i stand til at redegøre for nøglebegreber om det menneskelige bevægeapparat, som f.eks. crossbro-teori, forskellige typer af muskelsammetrækninger, kraft-længde-hastighedssammenhænge og forskellige former for led
 • Skal være i stand til at redegøre for nøglebegreber fra modellering af bevægeapparatet, såsom muskel redundans, invers dynamik baseret estimering af muskelkræfter og antagelser i disse modeller
 • Skal kunne forklare grundlæggende begreber i robotmekanismer
 • Skal kunne forklare accelerationen af ​​en stiv krop, lineære og vinkel accelerationer
 • Skal kunne redegøre for massedistribution af en stiv krop
 • Skal kunne redegøre for Newton og Eulers ligning
 • Skal være i stand til at forklare en Lagrangian formulering af manipulator dynamik

Færdigheder

 • Skal kunne formulere de dynamiske ligninger for robotmekanismer
 • Skal kunne simulere og analysere robot bevægelse
 • Skal kunne anvende modelleringsteknikker for bevægeapparatet på problemer inden for robotik og dets interaktion med mennesker.

Kompetencer

 • Skal have et indgående kendskab til robotdynamik, som kan anvendes til design og styring af robotsystemer
 • Skal kunne analysere og vælge korrekte robotmekanismer til ønsket bevægelse
 • Skal kunne analysere og kritisk vurdere forskellene og lighederne mellem det biologiske og robottens bevægelses- og aktuatorsystem

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRobot dynamik, biomekanik og biologiske aktuatorer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRobot Dynamics, Biomechanics and Biological Actuators
ModulkodeESNROBB3K2DK
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design