Teknologisk projektarbejde (P0)

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul skal den studerende opnå viden om problemorienteret og problembaseret læring. Herudover skal den studerende erhverve sig førstehånds-viden om projektorienteret gruppearbejde som læringsmetode. Endvidere skal den studerende introduceres til problemstillinger og begreber inden for robotteknologi.

Læringsmål

Viden

  • Indblik i grundlæggende begreber indenfor projektorienteret gruppearbejde
  • Kendskab til relevante processer indenfor projektarbejde, vidensindsamling og samarbejde med vejleder

Færdigheder

  • Skal være i stand til at definere projektmål og arbejde metodisk for at opnå sådanne mål
  • Skal være i stand til at beskrive og analysere forskellige mulige projektløsninger på et givet problem
  • Skal være I stand til at formidle og forsvare projektets overvejelser, arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt

Kompetencer

  • Skal være I stand til at kunne reflektere over egen problemorienterede og problembaserede læring.
  • Skal kunne dokumentere resultater opnået I løbet af projektarbejdet I en rapport
  • Skal kunne samarbejde med andre studerende i projektperioden og give en fælles præsentation af resultaterne opnået i projektet
  • Skal kunne reflektere over forskellige måder at præsentere projektresultater skriftligt, mundtligt og grafisk

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde evt. støttet af andre undervisningsformer jf. § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologisk projektarbejde (P0)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSe semesterbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnological Teamwork (P0)
ModulkodeESNROBB1P1DK
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design