Anvendt kognitionspsykologi og eksperimentel socialpsykologi

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på opnået viden fra 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende vil arbejde med forskellige psykologiske problemer, som er reflekteret i teknologiske interaktive systemer.

Læringsmål

Viden

  • Have viden og forståelse for psykologiske teorier indenfor perception, kognition og emotion inklusiv: Affordance, branding processer, primer demotion, problemløsning og kreativitet.
  • Have en forståelse for det komplekse samspil mellem psykologiske dimensioner af menneskets interaktion med tekniske systemer.
  • Have viden om individets afhængighed af konteksten.
  • Have viden om påvirkninger som fører til, har indflydelse og motiverer individer og grupper til at vælge, opgive eller ændre attitude, vurderinger, præferencer og adfærd.
  • Have viden om relevante undersøgelsesmetoder inklusiv socialpsykologiske eksperimenter og kvalitative undersøgelsesmetoder.

Færdigheder

  • Kan identificere og forstå psykologiske problemer i teknologiske interaktive systemer.
  • Kan identificere og forstå socialpsykologiske problemstillinger i teknologiske interaktive systemer.

Kompetencer

  • Kan anvende teoretisk viden til at analyserer praktiske problemer og sammenfatte løsninger baseret på dette.

Undervisningsform

Undervisningsform er angivet i §17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt kognitionspsykologi og eksperimentel socialpsykologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Cognitive Psychology and Experimental Social Psychology
ModulkodeESNPDPK2K3DK
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design