Instrumentering af interaktive systemer

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektmodulet bygger videre på viden opnået gennem produkt- og designpsykologi-uddannelsens 1. til 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet giver rammer for at studere elektronisk instrumentering og signalhåndtering af interaktive systemer under hensyntagen til brugerens formåen.

Læringsmål

Viden

 • Grundlæggende forståelse for elektronik til instrumentering af interaktive systemer
 • Grundlæggende forståelser af og viden om signaler
 • Skal have indgående kendskab til tidstypiske projektledelsesværktøjer

Færdigheder

 • Kunne anvende metoder til specifikation og test af elektroniske delsystemer
 • Kunne beregne på og konstruere simple elektroniske kredsløb bl.a. til håndtering af brugergrænseflader og signaler, samt interface disse kredsløb til andre delsystemer
 • Kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet under anvendelse af relevante analysemetoder
 • Kunne arbejde med et projekt gennem bevidste valg af projektledelsesværktøjer
 • Kunne identificere afhængigheder mellem projektets forskellige opgaver

Kompetencer

 • Skal kunne designe og konstruere brugergrænseflader, der matcher menneskelige faktorer
 • Skal, på en kritisk måde, kunne vurdere eksisterende og foreslåede løsninger i forhold til fordele (afordance) for brugerne
 • Skal selvstændigt og kritisk kunne anvende teori og metode til design og testning af simple elektroniske kredsløb
 • Kunne reflektere over egen brug af PBL-værktøjer i sine studier og over, hvordan disse aktivt kan bruges fremadrettet
 • Kunne foretage kritisk vurdering af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metoders egnethed

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde støttet af vejleder og andre undervisningsformer jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInstrumentering af interaktive systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInstrumentation of Interactive Systems
ModulkodeESNPDPB5P2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design