Introduktion til processering af elektroniske signaler

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne lineær algebra, calculus, grundlægende programmering og proceduremæssig programmering.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset skal understøtte den studerende i studiet af design og verifikation af elektroniske kredsløb indeholdende aktive elementer.

Læringsmål

Viden

 • Grundlæggende kredsløbsteori.
 • Grundlæggende viden om instrumentering og detektering.
 • Grundlæggende forståelse for signaler, herunder opsamling, tilpasning og generering. 
 • Grundlæggende forståelse for signalforstærkning.
 • Grundlæggende forståelse for operationsforstærker og deres anvendelse, herunder:
  • Ikke ideelle egenskaber.
  • AC og DC-kobling.
  • Tilbagekobling og stabilitet.
  • Strømforsyning.
 • Grundlæggende viden om filtrering.
 • Grundlæggende viden om digital logik.
 • Grundlæggende viden om elektronisk måleteknik.

Færdigheder

 • Kunne beregne og opbygge mindre elektroniske kredsløb, herunder:
  • Kende til forskellige metoder til sammenkobling og opbygning af elektroniske kredsløb.
  • Kan dokumentere elektronik vha. kredsløbstegning, placeringstegning, komponentlister m.v.
 • Kunne forstå relevante datablade.
 • Kunne teste og fejlfinde elektroniske kredsløb.
 • Kunne opsamle, tilpasse og/eller generere relevante signaler ved hjælp af elektroniske kredsløb.

Kompetencer

 • Have kompetencer til selvstændigt at designe og teste mindre elektroniske kredsløb samt at kunne anvende korrekt fagterminologi med henblik på kommunikation i et udviklingsteam med fagspecialister.

Undervisningsform

Forelæsning med opgaver i gruppe, workshops, seminarer, deltagelse i eksperimenter, selv studie, mm.  jf. § 17; Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til processering af elektroniske signaler
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Processing of Electronic Signals
ModulkodeESNPDPB5K2N
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design