Statistik

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i modulerne grundlæggende programmering, lineær algebra og calculus.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset skal understøtte den studerende i læringen af klassisk statistisk analyse af kvalitative måledata

Læringsmål

Viden

 • Få forståelse for klassiske metoder til statistisk analyse af kvantitative og kvalitative måledata i forbindelse med designede forsøg. Herunder:
  • eksplorative teknikker til dataanalyse
  • flersidet variansanalyse
  • multipel regressionsanalyse
  • kovariansanalyse
  • analyse af latinske kvadrater
 • samt
  • logistisk regressionsanalyse
  • item-respons analyse
  • kontingenstabelanalyse (herunder 2-sidede og 3-sidede tabeller
  • samt betinget uafhængighed
  • kendskab til grafiske modeller.

Færdigheder

 • anvende en softwarepakke til analyse og fortolkning af data i
 • relation til konkrete forsøg.

Kompetencer

 • at kunne identificere og udregne relevante og simple empiriske frekvens- og associationsmål, samt vurdere deres statistiske usikkerhed
 • at kunne opstille, analysere og kontrollere en statistisk model til beskrivelse af data fra et designet eksperiment
 • at kunne på basis af videnskabelige hypoteser formulere, teste og vurdere tilsvarende statistiske hypotesers validitet
 • at kunne formidle resultaterne af en statistisk analyse samt diskutere konsekvenser af analysens forudsigelser

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistic
ModulkodeESNPDPB3K3N
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design