Modellering og simulering

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Lineær Algebra, Calculus, Anvendt ingeniørmatematik

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL           
Kurset sætter de studerende i stand til at kunne analysere, modellere og simulere enkle dynamiske systemer (elektriske, mekaniske, termiske og kemiske) samt giver forståelse for analogierne mellem disse.

Læringsmål

Viden

 • Skal have indsigt i modeller af fysiske systemer og deres dynamik, herunder deres begrænsninger og anvendelsesområder
 • Skal kunne opstille modeller af dynamiske systemer vha. blokdiagrammer og overføringsfunktioner
 • Skal have viden om og forståelsen af metoder til linearisering af ulineære systemer
 • Skal kunne opstille en lineær model af et fysisk system beskrevet ved hjælp af differentialligninger, samt kunne transformere denne til Laplace-domænet
 • Skal have forståelse for et systems stationære egenskaber og dynamiske respons, herunder indflydelse af systemets type og orden samt placering af poler og nulpunkter
 • Skal have indsigt i relevante egenskaber ved dynamiske systemer i tidsdomænet og i frekvensdomænet
 • Skal have indsigt i sammenhængen mellem modeller i kontinuert tid og de tilsvarende samplede modeller

Færdigheder

 • Skal kunne modellere fysiske systemer, herunder elektriske, mekaniske, elektromekaniske, termiske og fluid-dynamiske systemer.
 • Skal kunne vælge en passende detaljeringsgrad for modellen
 • Skal have opnået en forståelse af begrebet sensitivitet i overføringsfunktions-sammenhæng
 • Skal kunne anvende overføringsmatricer til at beskrive multivariable dynamiske systemer
 • Skal kunne anvende relevante software-værktøjer til simulering af ovennævnte systemer

Kompetencer

 • Skal kunne opstille en lineær model for fysiske processer (elektriske, mekaniske,  elektromekaniske, termiske og fluid-dynamiske) under hensyntagen til de dynamikområder modellen skal afspejle med en passende detaljeringsgrad samt at kunne simulere dette under anvendelse af et relevant simuleringsværktøj
 • Skal kunne redegøre for validitet af modeller og simuleringer

Undervisningsform

Forelæsninger med opgaveregning og selvstudie

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModellering og simulering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModelling and Simulation
ModulkodeESNENGB4K1F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design