Calculus

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i lineær Algebra fra 1. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • reelle funktioner af to og flere variable
 • Taylors formel samt Taylor rækker
 • komplekse tal og rødder i polynomier
 • den komplekse eksponentialfunktion hyperbolske funktioner samt deres relation til trigonometriske funktioner
 • laplace-transformationer og deres anvendelse i forbindelse med løsning af differentialligninger

Færdigheder

 • approksimere funktioner vha. Taylor rækker
 • differentation af funktioner af flere variable (herunder sammensatte funktioner) samt have en geometrisk forståelse heraf
 • løse inhomogene anden-ordens lineære differentialligninger

Kompetencer

 • lineære differentialligninger med konstante koefficienter
 • koblede første ordens lineære differentialligninger
 • inhomogene anden ordens lineære differentialligninger
 • give en geometrisk beskrivelse af reelle funktion af 2 og 3 variable

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCalculus
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCalculus
ModulkodeESNEITB2K2F
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design