Komplekse distribuerede systemer

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på kompetencer opnået på forudgående semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

At give en teoretisk, metodisk og praktisk forståelse af distribuerede systemer.

Læringsmål

Viden

 • dokumentere kendskab til og overblik over de berørte temaer og begreber inden for distribuerede systemer
 • viden om distribuerede systemers fundamentale egenskaber og opbygning samt redegøre for betydningen heraf for systemadfærd og systemdesign
 • forståelse af objektorienterede metoder til analyse og design af et distribueret system
 • forståelse af kommunikationsprotokoller og deres indplacering i OSI-modellen
 • skal have indgående kendskab til moderne projektstyringsværktøjer

Færdigheder

 • beskrive grundlæggende distribuerede problemstillinger og distribuerede algoritmer til løsning deraf
 • sammenligne og vurdere forskellige distribuerede algoritmer og løsninger mht. garantier/præcision, performance (ydeevne) og fejltolerance-egenskaber
 • anvende og sammenligne kommunikationsprotokoller
 • udnytte databaser i en distribueret kontekst
 • demonstrere færdighed i at realisere/implementere/teste/validere distribuerede systemer
 • anvende professionelle udviklingsværktøjer
 • kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejde ved hjælp af relevante analyseværktøjer
 • kunne arbejde på et projekt baseret på valg af projektstyringsværktøjer
 • være i stand til at identificere afhængighed mellem projektets forskellige opgaver

Kompetencer

 • argumentere for valgte teorier, metoder, design og implementation
 • redegøre for den metodiske og systematiske tilgang til projektet
 • benytte korrekt fagterminologi og notation i såvel skrift som tale
 • være i stand til at reflektere over egen brug af PBL-værktøjer i undersøgelserne om, hvordan disse kan være aktive
 • kunne udføre en kritisk evaluering af indsamlet viden i relation til projektarbejde, herunder vurdering af passende modeller, teorier og metoder.

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l. Projektgruppen skal udarbejde en rapport og en procesanalyse.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKomplekse distribuerede systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelComplex Distributed Systems
ModulkodeESNCEB5P3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design