Internet

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
Projektmodulets formål er at bidrage til, at de studerende opnår viden om og kan udvikle en internetapplikation eller – service. Internetapplikation eller – service skal forstås bredt og spænder fra de mere gængse internetapplikationer til autonome agenter og det såkaldte ”Internet of Things”, hvor internettet benyttes til at knytte fysiske objekter, såsom husholdningselektronik, sammen, hvor der ikke nødvendigvis er en traditionel browserbaseret brugergrænseflade.

BEGRUNDELSE    
Internet, internetteknologier, internetservices og internetapplikationer er centrale teknologiske elementer i samfundet i dag.

Læringsmål

Viden

 • demonstrere viden om og forståelse af internet, internetteknologier samt internetservices  

 • forstå og udnytte internet begreber  

 • analysere og modellere krav til internetapplikationsudvikling  

 • strukturere en applikation i en flerlagsarkitektur ved hjælp af gængse programmønstre

 • designe, realisere og afteste en internetapplikation eller - service

Færdigheder

 • gennemføre systematisk aftestning af applikationen/servicen og påvise at applikationen/servicen svarer til intentioner og brugernes behov

 • gennemføre systematisk evaluering af den valgte brugergrænseflade  

 • argumentere for trufne valg i alle udviklingsprocessens aktiviteter, herunder forklare krav, arkitektur og at brugernes behov hænger sammen  

 • demonstrere færdigheder i udvikling af en internetapplikation eller – service af høj, intern og ekstern kvalitet, hvor der fokuseres på en skalérbar arkitektur og ”quality of service”

Kompetencer

 • udvikle en kørende internetapplikation eller – service som løser brugernes problem

 • beskrive og reflektere over den anvendte arbejdsform i udviklingsprojektet

 • anvende projektledelse

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

 • en analyse af en problemstilling, hvis løsning naturligt kan beskrives i form af analyse, design og realisering af en konkret internet applikation eller – service 
 • design, realisering og aftestning af en internetapplikation eller – service
 • vurdering af skalerbarhed og ”quality of service” ved brug af eksperimentel metoder
 • refleksion over egen udviklingsproces

Digital understøttelse af kompetence udvikling inden for forskningsmetode

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelInternet
ModulkodeDSNSWK120
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design