Objektorienteret programmering

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på på viden opnået i modulerne programmering, algoritmer og datastrukturer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende lærer de væsentlige begreber og struktureringsmekanismer inden for objektorienterede programmeringssprog og opnår færdigheder inden for programmering i et sprog inden for dette paradigme

BEGRUNDELSE    
Objektorienteret programmering er et dominerende programmeringsparadigme i softwareudvikling

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om begreber inden for det objektorienterede programmeringsparadigme og arkitektur, herunder et udvalg af følgende:

 • begreber og begrebsdannelse inden for objektorienteret programmering
 • klasser, metoder, interfaces, abstrakte klasser og generiske varianter
 • scoperegler og synlighed
 • instans- og klassemedlemmer
 • nedarvning
 • exceptions
 • polymorfi
 • indkapsling og abstraktion
 • standardbibliotek
 • objektorienteret design, arkitektur og principper
 • designmønstre
 • specialisering, implementering og delegering
 • struktureret test
 • dokumentation

Færdigheder

 • konstruere programmer der demonstrerer de objektorienterede principper for design og arkitektur gennemgået i kurset

 • anvende begreberne klasser, interfaces, objekter, metoder og polymorfi

 • ræsonnere omkring programdesign og designmønstre, og forklare sammenhænge i et objektorienteret program

 • udarbejde systematisk aftestning af et objektorienteret program

 • anvende korrekt terminologi

Kompetencer

 • udforme, dokumentere og afteste et stort objektorienteret program, og hertil anvende de i kurset brugte arkitektoniske begreber

 • analysere og diskutere et program ud fra objektorienterede designprincipper og begreber

 • definere og diskutere centrale begreber inden for objektorienteret programmering

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen jf. § 17

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnObjektorienteret programmering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelObject-Oriented Programming
ModulkodeDSNSWCB311
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design