Analyse & problemformulering

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL                 
At den studerende opnår viden om problemorienteret projektarbejde og specifikt kan analysere og definere et problem inden for programmer samt beskrive problemstillingen i en anvendelsessammenhæng med vægt på enten en teknisk eller social sammenhæng.

BEGRUNDELSE        
Projektarbejdet fokuserer på at opnå tidlig erfaring med problemorienteret projektarbejde i grupper for at opbygge kompetence til P1-projektet.

INDHOLD
Som dokumentation for projektarbejdet skal projektgruppen:

  • udarbejde en P0-rapport, og
  • udarbejde en P0-procesanalyse

Efter aflevering af projektrapporten afholdes en erfaringsopsamling, hvor et antal P0- projektgrupper fremlægger deres erfaringer med projektgruppens arbejdsproces.

Erfaringsopsamlingen danner grundlag for den enkelte gruppes procesanalyse.

Læringsmål

Viden

  •  kunne forstå og gøre rede for de i projektet anvendte teorier og metoder

Færdigheder

  • formidle analyse og afgrænsning af en problemstilling inden for software
  • formidle projektets overvejelser, arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt
  • beskrive opnåede erfaringer med gruppens projektarbejde

Kompetencer

  • afgrænse en problemstilling inden for software
  • beskrive og analysere en problemstilling samt vælge og forsvare en problemformulering
  • foreslå og argumentere for mulige løsninger af et formuleret problem

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse & problemformulering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis & Problem Formulation
ModulkodeDSNSWCB110
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design