Kompleks Front-end Software

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Bygger videre på viden opnået på projekt- og kursusmodulerne på 1.-5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende opnår viden om og færdigheder i analyse, design, implementering og vurdering af komplekse softwaresystemer der indeholder brugergrænseflade  i et større udviklingsmiljø

BEGRUNDELSE   
Efter en fuldført uddannelse i softwareteknologi skal man kunne deltage i løsning af problemer ved at udvikle komplekse softwaresystemer. Typisk sker udvikling af sådanne komplekse systemer i et større udviklingsmiljø, hvor delprojekter skal koordineres med henblik på en fælles løsning.

Den studerende skal derfor opnå forståelse af problemstillinger i forbindelse med udvikling af sådanne systemer. At arbejde med at analysere, designe, programmere og afprøve en applikation med væsentlig funktionalitet, herunder både integration med database og brugergrænseflade som skal indgå i en kompleks teknisk eller organisatorisk omgivelse, sætter fokus på kravanalyse, kravstyring, ledelse mellem delprojekter, prototyping, programmering af store softwaresystemer, test, og avanceret anvendelse af softwareteknologier.

På semesteret vælges der mellem to temaer med hver deres læringsmål. Disse to temaer er Front-end og Back-end.

Praktisk forventes semesteret afviklet således at flere grupper med både front-end og back-end fokus tilsammen udvikler et større it-system

Læringsmål

Viden

 • kunne dokumentere kendskab til og overblik over centrale teknikker i arbejdet med agil udvikling af software, der løser realistiske problemer

  - kravanalyse
  - kravstyring
  - prototyping
  - usability
  - test og verifikation
   
 • benytte korrekt fagterminologi

Færdigheder

 • analysere, designe, programmere, afprøve og teste applikationer som indgår i en kompleks organisatorisk omgivelse
 •  ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker
 • begrunde og vælge relevante løsningsmodeller ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet af fagområdets teorier og metoder

Kompetencer

 • afgrænse og gennemføre løsning af en del af et større softwareudviklingsproblem ved brug af relevante teknikker
 • analysere og vurdere løsningsprocessen og den fremkomne løsning
 • anvende projektstyring
 • samarbejde i multiprojekt på tværs af grupper 

Undervisningsform

Projektarbejde i multi-projekter. Hver gruppe afleverer deres egen raport, men der samarbejdes på tværs af flere grupper om udviklingen af et fælles system

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKompleks Front-end Software
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelComplex Front-end Software
ModulkodeDSNSWB520
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design