Kvantitativ metode

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

MÅL          
kvantitative metoder til indsamling og bearbejdning af kvantitative data, herunder eksperimentdesign og statistisk analyse, deres videnskabsteoretiske forudsætninger og deres praktiske anvendelsesmuligheder i interaktionsdesign. Modulet giver en dybdegående introduktion til metoder til indsamling af kvantitative data herunder spørgeskemaer og eksperimenter. Herunder introduceres og diskuteres grundbegreber som f.eks. spørgeskemakonstruktion, eksperimentdesign, hypoteser, afhængige og uafhængige variable, within- og between-subject design, randomization, sampling og skalakonstruktion, samt statistiske tests og analyser, eksempelvis deskriptiv statistik, T-tests, varianstest. Kurset introducerer desuden til kvantitative metoders konkrete anvendelser i interaktionsdesign, og opøver de studerendes evne til at udvælge og anvende kvantitative metoder.

Læringsmål

Viden

  • skal kunne redegøre for kvantitative metoder og statistiske analyser, deres kernebegreber, anvendelser, styrker, svagheder, og begrænsninger
  • skal kunne demonstrere indsigt i forskelle og ligheder mellem forskellige kvantitative metoder ift. deres konkrete anvendelsesmuligheder
  • skal kunne demonstrere viden om anvendelsen af kvantitative metoder til belysning af problemstillinger vedrørende interaktionsdesign

Færdigheder

  • skal kunne anvende kvantitative metoder til at belyse centrale problemstillinger vedrørende interaktionsdesign empirisk og analytisk
  • skal kunne formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for den kvantitative metodes begreber, anvendelse og begrænsninger
  • skal kunne argumentere på et metodisk og metodologisk videnskabeligt grundlag

Kompetencer

  • skal kunne gennemføre en konkret kvantitativ undersøgelse i relation til en problemstilling vedrørende interaktionsdesign, og være i stand til at argumentere for valg af konkret metode, samt reflektere over dennes styrker og svagheder

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvantitativ metode
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelQuantitative Methods
ModulkodeDSNIXDB513
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design