Interaktionsdesign 3: brugercentreret design

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

MÅL          
Dette kursusmodul har til formål at give den studerende viden, metoder og færdigheder til at studere brugere og interagere med disse gennem en designproces. Der introduceres og trænes brugerstudiemetoder, som henholdsvis fokuserer på hvad brugerne gør, anvender, udtaler, skaber og tænker, samt de fysiske og ergonomiske faktorer i relation til brug og bruger. Derved skal den studerende opnå kompetence i at designe til brugerens erkendte og ikke-erkendte behov med respekt for brugeren og dennes kontekst og kultur.

Læringsmål

Viden

  • skal have viden om den brugerorienterede designtilgangs potentialer, begrænsninger og retninger, spændende fra aktørperspektivet til fysiske faktorer

Færdigheder

  • skal kunne redegøre for forskellige brugerorienterede metoder, herunder deres virkefelt og udbytte
  • skal kunne udføre og anvende observation til at indsamle data om brugeres adfærd
  • skal kunne udføre og anvende interviews og øvrige egnede metoder og redskaber til indsamling af brugerdata
  • skal kunne strukturere indsamlede brugerdata og anvende dette som designmateriale

Kompetencer

  • skal kunne planlægge og udføre brugerorienterede designaktiviteter, samt inddrage informationer om brug som grundlag for designløsningen
  • skal kunne planlægge og tilrettelægge en designproces, som i udstrakt grad involverer brugere og har fokus på disses behov

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktionsdesign 3: brugercentreret design
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelInteraction Design 3: User-centered Design
ModulkodeDSNIXDB302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design