Anvendt grundlæggende programmering

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL         

Modulet har til formål at understøtte de studerendes praktiske erfaring med at programmere grundlæggende applikationer.

Den studerende indgår i et forløb hvor begreber, metoder og teknikker fra kurset “Grundlæggende Programmering” anvendes til at udvikle en kørende applikation. Der vil være fokus på programmering af en prototype, hvor der lægges særlig indsats i færdiggørelsen af en delmængde af applikationen. Prototypen skal indeholde funktionalitet, der udfører behandling af data, som lagres i en database på baggrund af bl.a. input via brugergrænsefladen. Data skal ligeledes kunne udtrækkes fra databasen og præsenteres i en brugergrænseflade. Prototypen indebærer således en færdigudviklet delmængde af  en applikation med fungerende og demonstrerbar forbindelse mellem brugergrænseflade, funktionslag og databaselag.

Læringsmål

Viden

 • Skal opnå viden om hvordan og hvorfor en applikation i praksis struktureres ift. en lagdelt arkitektur med veldefinerede ansvarsområder
   
 • Skal opnå viden om, hvordan der i praksis skabes forbindelse mellem lagene i en lagdelt arkitektur
   
 • Skal opnå viden om hvilke kontrolstrukturer, datatyper og datastrukturer der bør anvendes til realisering af en specifik applikation

Færdigheder

 • Skal kunne strukturere en applikation ift. en lagdelt arkitektur
   
 • Skal kunne skabe forbindelse mellem lagene i arkitekturen
   
 • Skal kunne anvende kontrolstrukturer, datatyper og datastrukturer i realiseringen af en specifik applikation

Kompetencer

 • Skal kunne argumentere for valg af struktur i den udviklede applikation samt reflektere over fordele og ulemper herved
   
 • Skal kunne argumentere for valg af kontrolstrukturer, datatyper og datastrukturer i den udviklede applikation samt reflektere over ulemper og fordele herved

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 17

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendt grundlæggende programmering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Basic Programming
ModulkodeDSNIXDB212
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design