Interaktionsdesign 2: funktionelt og grafisk design

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

MÅL          
Modulet har til formål at give den studerende viden om designprincipper og retningslinjer for funktionelt design, herunder viden om gestaltlove, viden om menneskelig kognition, som f.eks. menneskelig hukommelse og perception, kognitions betydning for brug af IT-systemer. Kurset giver også viden om principper og retningslinjer for grafisk design samt værktøjsunderstøttelse til udformningen heraf. Desuden introduceres prototyping som teknik i en interaktionsproces, hvor den studerende bliver i stand til at designe en brugergrænseflade, hvor funktionelle og grafiske designprincipper og retningslinjer udnyttes.

Læringsmål

Viden

  • skal opnå viden om designprincipper og retningslinjer for funktionelt design af IT systemer, f.eks. gestaltlove og deres relation til brugergrænseflader, menneskelig kognition, opmærksomhed, perception og hukommelse

  • skal opnå viden om designprincipper og retningslinjer for grafisk design af IT systemer

  • skal opnå viden om forskellige typer af prototyper – eksempelvis Hi-Fi eller Lo-Fi prototyper

  • skal kende til prototypers roller i en interaktionsdesignproces

Færdigheder

  • skal kunne redegøre og anvende centrale designprincipper og retningslinjer for funktionelt design

  • skal kunne redegøre og anvende centrale designprincipper og retningslinjer for grafisk design

  • skal kunne gennemføre en prototyping proces med fokus på funktionelt og grafisk design af brugergrænsefladen

Kompetencer

  • Skal kunne argumentere for valg af funktionelt og grafisk design i en interaktionsdesignproces hvor der tages udgangspunkt i prototyping

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktionsdesign 2: funktionelt og grafisk design
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelInteraction design 2: Functional and Graphical Design
ModulkodeDSNIXDB211
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design