Design og konstruktion af webapplikation

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

MÅL          
Projektmodulets formål er at indføre de studerende i at designe og konstruere en webapplikation. Der fokuseres både på processen og produktet i forbindelse med udarbejdelsen. Der skal arbejdes med en iterativ tilgang til design, hvor der indledningsvist arbejdes med forskellige tilgange til prototyping. En prototype af en webapplikation skal  implementeres gennem programkode, og skal indeholde en brugergrænseflade, et funktions- samt  databaselag. Prototypen skal desuden være af dynamisk karakter, hvor funktionslaget udfører beregninger baseret på input fra brugergrænsefladen og databasen. Prototypen skal være demonstrérbar. Projektmodulets case specificerer et antal designkrav indenfor for et givet område, f.eks. e-handel.

Læringsmål

Viden

  • skal kunne demonstrere viden om udarbejdelse af en prototype til en webapplikation, som understøtter en konkret case

  • skal kunne demonstrere viden om visuelt design, design af brugerinteraktion, samt systematisk prototyping og implementering

Færdigheder

  • skal kunne udarbejde en kørende prototype

  • skal kunne benytte prototyping som redskab i forbindelse med udarbejdelsen og vurderingen af designforslag i forhold til designprincipper og retningslinjer for visuelt design

  • skal kunne arbejde systematisk med implementering af en demonstrérbar prototype af en webapplikation

Kompetencer

  • skal kunne begrunde valg af designs og implementation gennem principper og retningslinjer samt argumentere for styrker og svagheder
     
  • skal kunne organisere, gennemføre, og reflektere over problembaseret projektarbejde

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign og konstruktion af webapplikation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and Construction of a Web Application
ModulkodeDSNIXDB210
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design