Hacker Space

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Grundlæggende viden om computernetværk, herunder TCP/IP og OSI modellen, samt viden svarende til de to første enkeltfag.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul giver den studerende teoretisk viden om og praktisk erfaring med test og eksperimenter med malware. Det giver den studerende praktisk erfaring både fra angrebs- og forsvars-vinkler, og tillader den studerende at afprøve forskellige angrebs- og forsvarsstrategier i et sikkert og lukket testmiljø.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om:

  • Systemer til at detektere, fastslå og forebygge indtrængen (introsion detection systems og intrusion prevention systems) – herunder kendskab til relevant overvågning logning.
  • Malware fra et netværksperspektiv,  med henblik på at identificere udvalgte former for ondsindet aktivitet og angreb.
  • Juridiske og etiske aspekter af at arbejde med malware med henblik på forskning og udvikling, samt viden om relevante forholdsregler.

Den studerende skal ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner

Færdigheder

Den studerende skal kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. Den studerende skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Desuden skal den studerende kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng løsningen indgår i. Konkret forventes det at den studerende efter gennemførelse af faget er i stand til:

  • Konfigurere og operere sikrede testmiljøer
  • Anvende udvalgte værktøjer til at angribe og forsvare (herunder detektere og fastslå angreb) netværksenheder, herunder netværksinfrastruktur.

Kompetencer

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

  • Demonstrere dybdegående forsåelse af Internet-baserede trusler og angrebsteknikker, inklusive DoS (Denial of Service) og DDoS (Distributed Denial of Service) angreb, informationstyveri, spam og klik-manipulation.
  • Demonstrere dybdegående forståelse af malware’s netværksaktivitet, herunder brug af relevant Internet-infrastruktur så som DNS servere.

Undervisningsform

Projektarbejde, kombineret med forelæsninger/opgaveløsning i udvalgte emner.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHacker Space
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel ekstern mundtlig evaluering med udgangspunkt i en mundtlig fremlæggelse af miniprojekt
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Tjek detaljer på https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/softwarekonstruktion.html

Fakta om modulet

Engelsk titelHacker Space
ModulkodeDSNITEV17
ModultypeKursus
SemesterTjek detaljer på https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/softwarekonstruktion.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi, Studienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design