Kommunikationstilrettelæggelse og processer

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet skal demonstrere den studerendes evne til at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset kommunikationsfagligt emne. Den studerende skal således kunne formidle sine resultater og sin viden inden for det faglige felt korrekt og adækvat mundtligt såvel som skriftligt. Den studerende kan vælge at tone projektet i retning af medieformidlet kommunikation eller i retning af interpersonel kommunikation.

Læringsmål

Viden

 • teori, metode og praksis inden for et eller flere kommunikationsfaglige områder
 • videnskabsteoretiske begreber af særlig relevans for kandidatuddannelsen
 • kommunikation som proces
 • tilrettelæggelsen af kommunikation
 • og forståelse for kommunikation
 • mønstre og mekanismer i sprog, æstetik og genrer
 • brugere, brugssituationer og kulturel kontekst
 • egne og andres kommunikations- og interaktionsmønstre
 • institutioners og organisationers kommunikation

Færdigheder

 • at anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne demonstrere professionelle færdigheder inden for kommunikationsfaget
 • at planlægge kommunikationsprocesser og designe relevante budskaber gennem forståelse af behov og interesser hos både afsender og modtager
 • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister
 • håndtere og analysere kommunikation og kommunikationsteoretiske problemstillinger
 • at formidle viden om kommunikationsfaglige problemstillinger til forskellige målgrupper

Kompetencer

 • at indgå ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer og håndtere skriftlig og mundtlig kommunikation samt kommunikation via audiovisuelle og digitale medier
 • kritisk og konstruktivt at deltage i informations- og kommunikationsopgaver ved at kunne beskrive, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for kommunikationsområdet
 • at planlægge og aktivt indgå i kommunikationstilrettelæggelse og -processer

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

 • en analyse af en datalogisk problemstilling
 • formulering af et problem for denne problemstilling
 • opstilling af en avanceret datalogisk model, der bidrager til løsning af problemet

I forbindelse med projektet kan indgå hel eller delvis implementering af en løsning i form af kørende software.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt PBL-kompetenceprofil er forudsætning for deltagelse i projekteksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationstilrettelæggelse og processer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve på baggrund af projektrapport. Projektrapporten skal være på højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelPlanning Communication and Communication Processes
ModulkodeDSNINFK201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design