Systemudvikling

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om følgende teorier og metoder:

Objektorienteret modellering i analyse og design:  

 • modellering af kontekst (anvendelsesområde og problemområde)  

 • objektorienterede begreber: klasse, objekt, hændelse, struktureringsformer, funktion, brugsmønstre, komponenter, komponentarkitektur  

 • UML: klassediagram, tilstandsændringsdiagram, sekvensdiagram, brugsmønstrediagram

Modellering med mønstre:  

 • mønstre til modellering af anvendelsesområder og problemområder  

 • mønstre til sammensætning af komponenter  

 • specielt analysemønstrene: genstand-beskrivelse, hierarki, trinvis-rolle, materiale, procedure  

 • specielt designmønstrene: samling, lagdelt, observatør, klient-server, model-view-controller 

Systemudviklingsmetode:  

 • vandfaldsmetode og model-drevet udvikling  

 • iterative metode og prototype-drevet udvikling  

 • aktiviteter i systemudvikling og sammenhænge mellem aktiviteter

Systemudviklingspraksis:  

 • teknikker til fastlæggelse af konkret metode

 • relationen mellem metode og praksis  

 • styrker og svagheder ved model-drevet og ved prototype-drevet udvikling

Færdigheder

 • kunne redegøre præcist og ved brug af fagets begreber og modelleringssprog  

 • kunne modellere krav til et system, dets kontekst og alle dets forskellige dele (model, funktioner og grænseflader)

 • kunne modellere et systemdesign på komponentniveau samt beskrive sammenhæng mellem komponenter

Kompetencer

 • kunne anvende begreberne, mønstrene og modelleringssproget til at beskrive et konkret system som løser en veldefineret opgave

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSystemudvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelSystems Development
ModulkodeDSNIDAK222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design