Statistisk dataanalyse

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på projekt- og kursusmoduler fra 1.-4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
De studerende skal lære, hvordan man anvender modern dataanalyseteknikker vha. statistiske metoder. Potentielle juridiske og etiske aspekter af sådanne analyser skal tages i betragtning.

BEGRUNDELSE
Matematisk statistik giver kraftfulde værktøjer til at konstruere abstrakte datamodeller og til at bruge disse modeller til at lave forudsigelser om endnu uset data. Evnen til at gøre kompetent brug af disse værktøjer er en central færdighed i datavidenskab. I dette projektmodul fokuserer de studerende på anvendelse af statistiske metoder og deres matematiske grundlag. Når statistiske metoder anvendes på datasæt fra den virkelige verden skal juridiske og etiske aspekter tages i betragtning.

Læringsmål

Viden

  • have viden om, hvordan man opstiller en statistisk model med udgangspunkt i en konkret problemstilling fra et fagområde, der kan ligge udenfor det matematiske
  • have viden om, hvordan man udfører statistisk inferens for en generaliseret lineær model
  • have viden om, hvordan man udfører modelkontrol

Færdigheder

  • kunne med udgangspunkt i en konkret problemstilling opstille en relevant generaliseret lineær model under hensyntagen til de tilgængelige data
  • kunne anvende statistisk software til at implementere og analysere en konkret statistisk model
  • kunne vurdere gyldigheden af opnåede resultater

Kompetencer

  • kunne kommunikere resultatet af en statistisk analyse til ikke-eksperter, der har en interesse i den behandlede problemstilling
  • kunne udvikle generaliserede lineære modeller, der passer til data

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistisk dataanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistical Data Analysis
ModulkodeDSNDVB501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design