Web Analytics

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 1.-3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
Formålet med projektmodulet er, at den studerende opnår indsigt i, hvordan metoder, teknikker og teknologier inden for webvidenskab og store data kan bidrage til at finde løsninger på problemer fra brug i praksis eller forskning.

BEGRUNDELSE    
World Wide Web er vokset til et stort socio-teknisk system bygget med henblik på informations- og datadeling. Web, som vi kender det i dag, fungerer som en stor kilde af data og information om meninger, produkter, viden, nyheder og så videre. Der er et stort uudforsket potentiale til at realisere forskellige løsninger ved hjælp af webdata alene eller ved at integrere webdata med andre datakilder.

Læringsmål

Viden

 • demonstrere viden om og forståelse af webdata
 • forstå og udnytte metoder og teknikker fra Web Science
 • forstå og udnytte tekniske løsninger til metoder og teknikker fra Web Science
 • forstå og udnytte Big Data teknologier og metoder

Færdigheder

 • finde og præprocessere (potentielt store mængder af) relevante webdatakilder for at løse analytiske problemer (inkl. data fusion og integration)
 • anvende eller integrere relevante Web Science og Big Data metoder og teknikker til at løse analytiske problemer
 • integrere analytisk løsning ind i en applikation
 • argumentere for trufne valg af løsninger og anvendte metoder
 • gennemføre systematisk evaluering af Web Analytics løsninger
 • demonstrere god praksis i litteratursøgning, citering og kildekritik

Kompetencer

 • udvikle en kørende Web Analytics løsning, som løser et konkret problem
 • reflektere over de anvendte løsninger og metoder

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

 • en analyse af en problemstilling
 • design, realisering og aftestning af en Web Analytics løsning
 • refleksion over den udviklede løsning

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnWeb Analytics
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelWeb Analytics
ModulkodeDSNDVB411
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design