Fra data til videnskab

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået gennem projektmodulerne på 1. semester, kursusmodulerne Calculus, Problembaseret læring og Indledende programmering for datavidenskab.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende lærer, hvordan man i problemløsning som en væsentlig del kan benytte sig af dataanalyse og dertil hørende modeldannelse og opnår yderligere erfaring i problemorienteret projektarbejde i en gruppe.

BEGRUNDELSE    
I projektet skal indsamles data, f.eks. vha. spørgeskemaer eller genererede data, f.eks. vha. simulering. Data skal herefter analyseres. Projektet kan enten fokusere på algoritmiske metoder til simulering og datagenerering eller fokusere på statistisk analyse af indsamlet data.

INDHOLD
Som del af projektets problemløsning skal gruppen i fællesskab udarbejde en større dataanalyse af høj kvalitet. Der skal specielt gøres rede for det overordnede design af løsningen, eventuelt med hovedvægt på teknikker og anvendte algoritmer.

Som dokumentation for projektarbejdet skal projektgruppen

 • udarbejde en rapport
 • udarbejde en procesanalyse

Midt i projektperioden afholdes et statusseminar, hvor projektgruppen fremlægger sin problemformulering, arbejdsresultater og erfaringer med projektarbejdsprocessen. Ved dette seminar deltager mindst én anden projektgruppe og de pågældende gruppers vejledere.

Læringsmål

Viden

 • redegøre for algoritmiske metoder til simulering og datagenerering og/eller statistisk analyse af indsamlet data
 • forstå og gøre rede for den gennemførte dataanalyse.

Færdigheder

 • gennemføre en større dataindsamling, f.eks. vha. spørgeskemaer, eller generere data, f.eks. vha. simulering
 • gennemføre større dataanalyse og i en rimelig grad sikre, at den svarer til problemformuleringen.
 • kunne anvende relevante projektstyringsværktøjer, f.eks. til versionsstyring

Kompetencer

 • afgrænse en problemstilling og inden for denne problemstilling formulere og forsvare et problem, der kan løses ved brug af dataindsamling og dataanalyse som en væsentlig del af løsningsmetoden
 • udarbejde en model, der kan anvendes i forbindelse med løsningen af det valgte problem
 • beskrive, hvordan dataanalysen løser et formuleret problem inden for problemstillingens kontekst
 • inddrage relevante brugsmæssige og sociale forhold af løsninger inden for datavidenskab
 • beskrive, reflektere over og analysere de opnåede erfaringer med problemorienteret projektarbejde i en gruppe

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFra data til videnskab
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelFrom Data to Science
ModulkodeDSNDVB211
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design