Sikre, skalerbare og brugbare systemer

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet skal skal indeholde overvejelser om alle tre aspekter: Sikkerhed, skalerbarhed og brugbarhed. Men projektet forventes at gå specielt i dybden med et af disse emner

Læringsmål

Viden

 • begreber, resultater og teoridannelser inden for et avanceret område inden for datalogi

 • sikkerhed, skalerbarhed og brugbar generelt samt hvordan det relaterer sig til projektarbejdet

Færdigheder

 • at anvende viden fra en teoridannelse inden for datalogi til at vælge og argumentere for en modeldannelse inden for et avanceret datalogisk område  

 • modeldannelse og kunne opstille en model af et datalogisk problem og anvende denne model til at forstå problemet

 • at sikre at de konstruerede systemer har en balancering af sikkerhed, skalerbarhed og brugbarhed som kan beskrives, forklares og forsvares

Kompetencer

 • identificere et problem inden for en problemstilling inden for forskning i eller anvendelse af datalogi  

 • bidrage til løsningen af problemet ved brug af egen modeldannelse ud fra datalogiske teorier  

 • analysere og vurdere det fremkomne bidrag til løsning  analysere og vurdere anvendelser af relevante datalogiske modeller til løsning af dette problem

 • vurdering af skalerbarhed, sikkerhed og/eller brugbarhed ved brug af eksperimentel eller analytiske metoder

 • kunne argumentere for og anvende centrale elementer af sikkerhed, skalerbarhed og/eller brugbarhed

 • anvende projektledelse

Undervisningsform

Projektarbejdet understøttes med digitale ressourcer om forskningsmetoder og anvendt statistik

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSikre, skalerbare og brugbare systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelSecure, Scalable and Useful Systems
ModulkodeDSNDATK120
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design