Systemudvikling i praksis

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal opnå viden om avancerede emner inden for systemudvikling i teori og praksis. Emnerne kan omfatte men er ikke begrænset til:

  • analyse af systemudviklingspraksis

  • systemudviklingsmetoder, -processer og -kompetencer

  • organisation og ledelse af systemudvikling

  • udvikling af systemer til komplekse sammenhænge, f.eks. understøttelse af samarbejder i organisationer, vidensintensive systemer og informationsinfrastruktur

Færdigheder

  • kunne forstå samt præsentere kursets emner herunder præmisser, problemstillinger, teorier, metoder, resultater og konklusioner  

  • kunne anvende teorier og metoder til at analysere og beskrive en problemstilling i praktisk systemudvikling  

  • forholde sig kritisk til teorier og metoder inden for systemudvikling

Kompetencer

Den studerende skal kunne beskrive, analysere og vurdere en konkret praksis i en systemudviklingsvirksomhed herunder:  

  • relatere til kursets teorier og empiriske metoder  

  • perspektivere i forhold til udvalgte emner som: kravstyring, kvalitetsstyring, outsourcing, distribueret udvikling, agile processer, og model-drevne processer

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen jf. § 17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 27,5 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 137,5 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSystemudvikling i praksis
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelSystems Development in Praxis
ModulkodeDSNDATFK212
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design